QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

1. Vietvocal có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ học viên liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Khi phát sinh tranh chấp, Vietvocal đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của Vietvocal và thực hiện theo các bước sau:

     - Bước 1: Học viên khiếu nại về Khoá học qua địa chỉ email: info@vietvocal.com hoặc hotline: 0911.665.205.

     - Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vietvocal sẽ tiếp nhận các khiếu nại của học viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Vietvocal  sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ học viên để giải quyết khiếu nại đó.

     - Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của học viên thì học viên có thể yêu cầu đưa vụ việc ra giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Vietvocal tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của học viên. Vì vậy, các học viên nên đăng ký khoá học cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến thông tin cá nhân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

3. Học viên sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề đang được khiếu nại, cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. 

4. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, các bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

5. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng của Vietvocal.

Xem thêm

   * Chính sách thanh toán

   * Chính sách vận chuyển

   * Chính sách bảo mật

Liên hệ

VIET VOCAL

Về Vietvocal

Khoá học

Viet Vocal 

Tự Tin Giọng Hát Việt

Công ty Cổ phần Young Hit Young Beat

Địa chỉ: Số 1, ngõ 41 Phùng Chí Kiên, tổ 37 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@vietvocal.com

Website: https://21ngay.vietvocal.com

Hotline: 0911.665.205